Råvindsförsäljning

Bygga om råvind till nya bostäder

Råvindsförädling

Allt fler bostadsrättsföreningar väljer att låta förädla sina råvindar till vindsvåningar. Av det som tidigare i regel utgjort en oisolerad och brandfarlig råvind skapas unika bostäder av hög standard. Förutom de stora ekonomiska fördelarna för föreningen skapas det plats för nya medlemmar samt ur ett effektivare nyttjande av fastighetens ytor.

För styrelsen innebär projektet ansvaret för möjligen den största affärsmöjligheten sedan föreningens bildades, för fastigheten ett av de största ingreppen såväl praktiskt som estetiskt, troligen sedan husets byggdes.

Vi har genom åren bistått hundratals bostadsrättsföreningar med att framgångsrikt genomföra projekt av detta slag.

Vi bistår styrelsen med expertis och engagemang

Gleipnergruppen stödjer bostadsrättsföreningar som står inför möjligheten att utveckla nya bostäder i befintlig fastighet. Med ledande kompetenser och stor erfarenhet av projekt av detta slag såväl som att jobba med bostadsrättsföreningar hjälper vi styrelsen genom alla de utmaningar ett utvecklingsprojekt innebär.

Vi arbetar i huvudsak inom det äldre fastighetsbeståndet med uppdragsgivare i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Oftast är kunden Brf- styrelser som inte själva har tid, erfarenhet och eller branschkompetens internt för att med trygghet driva projekt och hantera relaterade frågeställningar. Några av de saker som ingår i vårt uppdrag är hur fastighetsfunktioner ska garanteras efter ombyggnaden; juridiska, byggtekniska, arkitektoniska och kulturhistoriska aspekter, tydlighet och processmässig korrekthet i kontakter med relevanta myndigheter, politiker samt hur de nya vindsvåningarna bäst ska utformas och planeras för att motsvara spekulanternas efterfrågan i det specifika området.

Slutmålet är givetvis att föreningen ska få ett så tryggt, kvalitativt och lönsamt projekt som möjligt där styrelsen inte belastas mer än nödvändigt.

Tack vare vårt växande förtroende från marknaden har vi nått en ledande position inom detta segment. Vi förvaltar årligen allt fler bostadsrättsföreningars förtroende i processer och projekt som berör bostadsutveckling inom det befintliga fastighetsbeståndet. Våra projekt omsluter årligen 10- 15 000 kvm råytor, motsvarande hundratals nya bostäder.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för en första dialog kring ert tilltänka projekt. Vi besöker er fastighet för ett initialt möte där vi gemensamt undersöker aktuella ytor och fastighetens förutsättningar i övrigt. I samband med besöket berättar vi även mer ingående om process och våra erfarenheter från liknande projekt.

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er inom kort.  Jag godkänner att Gleipnergruppen får använda mina kontaktuppgifter enligt GDPR

  Referenser

  Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

  Råvindsförädling

  HSB Brf Färjan

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning

  Brf FORMEN 1

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning

  Brf Bananen 6

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning

  Brf HSB Gnistan

  Läs Mer

  Råvindskonvertering Stockholm

  Brf Astrea 10

  Läs Mer

  Vanadislunden

  Takpåbyggnad

  Brf Vanadislunden

  LäsMer

  Råvind i Solna

  Brf Lönnen 10

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning

  Brf Oxeln 8

  Läs Mer

  3 Brf Smedjan 14

  Stor vind Vasastan

  Brf Smedjan 14

  Läs Mer

  Brf Råsundavägen 125

  Tre vindsvåningar projekteras i Solna

  BrF Råsundavägen 125

  Läs Mer

  Brf Tors Fiske

  Vind om 300kvm på Södermalm

  Brf Tors Fiske

  Läs Mer

  Brf Staren 2

  Vind i Vasastan projekteras

  Brf Staren 2

  Läs Mer

  Takpåbyggnad i Vasastan

  Brf Tulegatan 42-46

  Läs Mer

  Vind 700kvm i hjärtat på Östermalm

  Brf Ingemarshov

  Läs Mer

  Brf Signalpatrullen13

  Råvind till vindsvåning i Brf

  Signalpatrullen 13

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning

  Brf Rosendal u.p.a.

  Läs Mer

  BERGAMOTTRÄDET

  Råvind till vindsvåning i Brf

  Bergamotträdet 15

  Läs Mer

  Rekryten 4

  Råvind till vindsvåning

  Brf Rekryten 4

  Läs Mer

  Råvindskonvertering Stockholm

  Brf Astraea 10

  Läs Mer

  Brf Ugnen 6

  Råvind till vindsvåning

  Brf Ugnen 6

  Läs Mer

  MARIAGÅRDEN

  Råvindsförädling i Brf

  Mariagården

  Läs Mer

  Råvindsförädling

  Brf Fyrkronan

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning i Brf

  Ankaret 4

  Läs Mer

  Brf-Brantingsgatan

  Råvind till vindsvåning

  Brf Brantingsgatan 22

  Läs Mer

  Brf-Hippodromen

  Vindsbyggnations i Brf

  Hippodromen

  Läs Mer

  Brf Roslagsbanan

  Råvind till vindsvåning

  Brf Roslagsbanan 1

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning i Brf

  Central-BRF i Stockholm

  Läs Mer

  BRF LÖVDALEN 2

  Råvind till vindsvåning

  Brf Lövdalen

  Läs Mer

  BRF-KRUKMAKAREN-48

  Råvind till vindsvåning i Brf

  Krukmakaren 48

  Läs Mer

  Brf Snoilskyvägen 38

  Takpåbyggnad

  Brf Snoilskyvägen 38

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning i Brf

  Rönnen 2 och 3

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning

  Brf Verkstadsklubben

  Läs Mer

  3 Brf Kannan

  Råvind till vindsvåning i Brf

  HSB Brf Kannan

  Läs Mer

  14-Brf-Renen-1910

  Råvind till vindsvåning

  Brf Renen 1910

  Läs Mer

  Råvindskonvertering Stockholm

  Brf Göken 31

  Läs Mer

  Råvindskonvertering Stockholm

  Brf Kungsbacken 9

  Läs Mer

  Råvindsförädling i Brf

  HSB Brf Hantverkaren i Stockholm

  Läs Mer

  2 Brf Muraren 10

  Vind 400 kvm i hjärtat av Östermalm

  Brf Muraren 10

  Läs Mer

  Råvind till vindsvåning i Brf

  Nederland Mindre 14

  Läs Mer